Lido von Venedig

Die schöne Insel, die Venedig von dem adriatischen Meer trennt.

Murazzi - Südlicher Strand vom LidoAi Murazzi, Ristorante di Tradizione
via Kirchmayer 16, Lido di Venezia Tel +39 041 5267278; chiusura lunedì